Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка Отговорност на изделието?

Застраховката отговорност на изделието не е задължителен, но изключително полезен инструмент за търговци, производители или официални дистрибутори на стоки от всякакъв тип, включително и техни отделни съставни части в готово или разглобен вид. Тази застраховка се сключва, за да защити Застрахования в случай на потребителски претенции относно получените продукти. 

Претенциите могат да са както от сравнително тежко естество – телесно увреждане, в това число и загуба на работоспособност, трайно заболяване и дори смърт – както и различен тип имуществени, емоционални и други тип доказуеми вреди. Застраховката Отговорност на изделието покрива и всички вреди, нанесени на трети лица вследствие на използване на самия продукт. Обсегът на застраховката засяга всеки краен продукт, който е изцяло или частично произведен от Застрахования, монтиран, доставен, ремонтиран, инсталиран и продаден на части. 

Покритие на застраховката 

Застраховката Отговорност на изделието покрива всички суми, предвидени за изплащане на съответното увредено лице или цяла група от тях по силата на националните и законите на ЕС. В това покритие влизат и сумите, предвидени за изплащане на основание увреждане под формата на пропусната полза, в случай че представляват пряко или непосредствено последствие от настъпилото увреждане. Това увреждане трябва да е настъпило в предвидения на застраховката срок, за да бъде покрито. 

Към покритието на застраховката Отговорност на изделието се включват и всички суми, присъдени по съдебен или административен тип срещу Застрахования (търговец и/или дистрибутор) в случаите, когато той е призован за участие в процес по законоустановената процедура за разкриване на наличие на отговорност. 

Териториалното покритие на застраховката Отговорност на изделието обхваща цялата територия на Република България, както и териториите на други страни, в случай че такава уговорка има в застрахователния договор. 

Какво НЕ покрива застраховката? 
  • Всякакъв вид дефекти на изделието  

  • Установена невъзможност за експлоатация на продукта, включително и неправилната такава  

  • Всякакъв тип екологични вреди и замърсявания 

  • Вредни продукти, които са обозначени като такива на своята официална опаковка  

  • Вреди от продукти от следните категории: тютюн, оръжия, химикали, продукти с нефт, експлозиви, силиконови импланти

Какви документи са нужни за сключване на застраховката?

За сключване на застраховка отговорност на изделието е необходимо да представите всички изисквани от вашия застрахователен агент документи, свързани с вашата производствена и/или търговска дейност. Документите могат да варират като брой и тип в зависимост от конкретния вид продукт и линия от такива, с които оперирате на пазара.

Начини на плащане

Застраховката може отговорност на изделието да бъде заплатена по един от следните начини: банков път, с дебитна или кредитна карта, както чрез наложен платеж при получаване на самата полица.

Как да изберете подходящата застраховка отговорност на изделието?

Вашият застрахователен агент ще ви даде необходимите напътствия и указания, с които най-лесно да подберете подходящата за вас застраховка отговорност на изделието. Изборът ви следва да бъде съобразен с типа продукция, която предлагате, както и обхвата на вашата дейност.

При получаване на оплакване от писмен или устен вид за настъпили вреди вследствие на употреба на ваш продукт, настъпва застрахователното събитие по вашата застраховка. Вредите се покриват от полицата до направените лимити на отговорност, които вие сте заявили при сключване на застрахователния договор.