">

До кога е валидна

27/06/2024г. | Застраховки
До кога е валидна

Ако сте шофьор, то със сигурност сте запознат със задължителната застраховка “Гражданска отговорност”. Ако пък не сте, сигурни сме, че поне сте чували за нея. Но знаете ли защо точно се сключва и с какви срокове трябва да се съобразим, за да бъде всичко в норма?

Днес обясним малко по-подробно основните елементи, с които трябва да бъдете наясно, ако досега не сте сключвали или не ви се е налагало да се възползвате от покритието на гражданската отговорност.


Застраховка “Гражданска отговорност” - що е то?

Нека направим кратко въведение за всички, на които тепърва им предстои да се сблъскат с подобна полица, като обясним какво точно представлява тази застраховка. “Гражданска отговорност” е една от малкото абсолютно задължителни по закон застраховки, която всеки притежател на какъвто и да е вид МПС трябва да има. Независимо дали става дума за лек автомобил, мотоциклет, ремарке, тежкотоварен автомобил или друг вид превозно средство, преди да се качите и да карате, обърнете се към лицензиран застраховател. Важно уточнение е да не бъркате ГО със застраховка Автокаско, която е избираема и има различно приложение.


Кодексът на застраховането ни дава информация относно това
какво покрива полицата за Гражданска отговорност и при какви условия (Пример: “Застрахователят по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинените на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно средство по време на движение или престой.”).


Чл. 492 от същия Кодекс ни разяснява
минималната сума, за която трябва да бъде сключена, така че да не се окажете измамени: За всяко моторно превозно средство, което се намира на територията на Република България и което не е спряно от движение, е необходимо да има сключена задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за следната минимална застрахователна сума (лимит на отговорност):


1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 1
0 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) за вреди на имущество (вещи) - 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.”Срокове, свързани със застраховка “Гражданска отговорност”


Валидност

Застраховката “Гражданска отговорност” е валидна за срок от 1 година, считано от датата и часа на подписване на полицата. Има някои изключения според Кодекса на застраховането, но със сигурност този период не може да бъде по-кратък от 30 дни. Важно е да отбележим, че веднъж сключена, застраховката е валидна на територията на всички европейски страни. За страни, подписали споразумението “Зелена карта”, се издава специален сертификат, който удостоверява, че направена застраховка е валидна на тяхната територия. Съветваме ви, ако сте решили да пътувате извън граница и то до страна, която не попада в гореизброените категории, да проучите добре каква документация ви е необходима. Допитайте се до компетентни лица, които да ви съдействат в това.


Завеждане на щета по ГО

За завеждане на щета няма строго определен общоприет срок. Всеки застраховател сам преценява какъв да бъде той. Това означава, че при сключване на застраховката трябва внимателно да прочетете всички условия и срокове и при нужда да ги спазвате стриктно. Има застрахователи, чийто срок за завеждане на щета може да бъде дори 3 или повече години след настъпилото събитие и изготвянето на протокола.


Изплащане на обезщетение

За да бъде изплатено обезщетение на застрахованото лице, трябва да бъдат предоставени нужните доказателства за настъпилото събитие, както и да бъдат описани и оценени щетите. Както вече споменахме, процедурите по ГО се ръководят от сроковете и изискванията на Кодекса на застрахователя. Чл. 107 гласи, че застрахователят е длъжен в 15-дневен срок след представяне на нужната документация да изплати обезщетение или да мотивира своя отказ от това. В зависимост от това как ще бъдат оценени щетите, застрахователят изплаща по-голяма част или пълната сума по ремонта.


Срок за плащане на премия / вноска

При сключване на ГО най-често потребителите избират вариант за разсрочено плащане. В този случай при подписване на полицата се заплаща само премия - първата вноска по дължимата сума, а всеки следващ месец се внася равна вноска. Тя трябва да бъде внесена до определена дата. Ако обаче закъснеете, законът предвижда 15 дни гратисен период, през който вашата застраховка е валидна, макар да не е заплатена. Имайте предвид обаче, че този период не важи при забавяне на последната вноска. Ако забавите плащанията и надвишите гратисния период, който ви е предоставен, полицата ви автоматично става невалидна.

След като се запознахте по-подробно с това какво е застраховка “Гражданска отговорност” и кои са основните срокове, които трябва да следите, съветваме ви да проучите добре какви са условията на различните застрахователи преди да подпишете дадена полица. Попитайте вашия застраховател какви документи са ви необходими, за да се подготвите предварително и да не губите излишно време. Бъдете отговорни шофьори и спазвайте всички правни норми!