Инвестиционно злато като актив убежище

04/08/2022г. | Финанси
Инвестиционно злато като актив убежище

Златото е благороден метал с висока стойност. Освен за изработка на скъпоценни бижута, както и в производството на елементи, части и пособия в индустрията с електронни уреди и медицината, той представлява и вид актив


Какво представлява златото като вид инвестиция


Златото е една от най-често търсените и предпочитани видове инвестиции. Едно от големите ѝ предимства е, че позволява на нейния собственик да я притежава физически, а по този начин и по-лесно да извършва сделки на прехвърляне с нея – замяна, продажба, дарение и така нататък.  

Инвестиционното злато се различава от златните бижута и останалите форми на неговото съществуване. За да бъде наречено златото инвестиционно, то трябва да отговаря на определени условия. Най-често, те се покриват от златните кюлчета и златните монети, стига последните да са сечени след 1800-та година и да представляват валидно платежно средство, тоест да имат определена номинална стойност. 


Защо наричаме златото актив убежище?


Това си качество златото проявява в най-силна степен по време на икономически колапс и неустои, както и в условия на геополитическа криза. Много често благородният метал се превръща в най-доброто убежище в условията на инфлация, каквато е налична и в днешни дни. 

Причината е, по време на инфлация, цените се обезценяват. Златото обаче има сравнително стабилна стойност. Инвестирайки своите спестявания в него, те относително се запазват, въпреки че фиатните валути стремглаво се обезценяват. 

Казваме относително, защото при определени условия, златото може не само да съхрани нашите спестявания по време на инфлация, но дори и да ни донесе допълнителна стойност. Този положителен финансов сценарий е налице, когато паралелно с обезценяването на парите, благородният метал сериозно покачва цената си (особено в дългосрочен план).  


Какви са останалите предимства на златото като форма на инвестиция?


Златото наистина е форма на убежище както за големите инвеститори, така и за малките фирми, а дори за домакинствата. То има редица предимства пред останалите видове инвестиции, каквито например, са акциите и облигациите:

Както виждате, инвестирането в злато е повече от надежден вариант и да получите допълнителна стойност в дългосрочен план, и да се защитите по време на инфлация и значително обезценяване на парите. Ако и вие планувате да предприемете подобно начинание, разберете повече тук за неговите условия, както и детайли за същността на благородния метал в качеството му на актив.