Застраховка трудова злополука. Бъдете спокойни на работното си място.

26/08/2022г. | Застраховки
Застраховка трудова злополука. Бъдете спокойни на работното си място.

Злополуката е такова инцидентно събитие, че буквално може да ни застигне навсякъде. То е напълно възможно и нерядко срещано явление и за работното място. За щастие, днес можем да се възползваме от продукти като застраховка трудова злополука. С нея ще си осигурим спокойствие, а и това на останалите ни близки, в случай че за известно, продължително или трайно време се окажем в невъзможност да изпълняваме служебните си задължения, а с това и да разполагаме с някакъв личен или семеен бюджет.


Какво представлява застраховката трудова злополука?


Това е вид застраховка. Тя е класически застрахователен продукт и съществува от край време. Причината е, че в миналото не са обръщали достатъчно внимание на безопасността и надеждните условия на труд както в големите предприятия, така и в малките фирми.

Наличието на застраховка трудова злополука предоставя възможност на служителя да бъде обезпечен по време на неговото възстановяване,  но също така и в случай на настъпила невъзможност да упражнява своя кръг от професионални дейности и задължения. Обикновено този вид застраховка покрива следните рискове:

Кой сключва застраховка трудова злополука?


Застраховката трудова злополука може да се сключи както индивидуално от самия служител – тоест по негова инициатива – така и от самия работодател във формата на колективна застраховка за целия персонал. В повечето случаи покупката на такъв тип застрахователен продукт е индивидуален акт, извършван по желание и от добра воля.

Трябва да се отбележи, че някои професии и типове работни места, налагат като задължение на работодателите да осигурят застраховка трудова злополука на своите служители. Става дума за рискови длъжности и места с повишена опасност. Те са подробно определени от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Става дума за професии и предприятия, в които рискът от трудов травматизъм е в особено големи размери.


Какви са предимствата от застраховка трудова злополука на Limar?


Лимар е застрахователен брокер, който осигурява качествена и надеждна застраховка трудова злополука. Продуктът е наличен както в колективна, така и в индивидуална форма. Вижте какви са основните предимства да се възползвате именно от застраховка трудова злополука от Лимар:

Осигурете си максимално спокойствие на работното място и във всички етапи на работния процес. Сключете застраховка трудова злополука и се фокусирайте върху хубавите неща в живота. Ако настъпят лоши и непредвидени такива, вашият надежден застраховател ще се погрижи да ви компенсира подобаващо.