Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка Електронно оборудване?

Обект на тази застраховка е цялото оборудване, съдържащо електронни елементи, в това число компютри, офис техника, телекомуникационно оборудване (различно от компютри), оборудване за телевизия и излъчване, радио оборудване, сървъри, медицинско оборудване, касови апарати и много други видове техника, използвана за търговски и промишлени цели.

Какво покрива Застраховка Електронно оборудване?
 • Човешки действия като невнимание, неправилна експлоатация на застрахованото имущество, злонамерени действия от трети страни, кражба посредством взлом или грабеж; 

 • Пожар, всички видове взривове, имплозии, мълнии и щети, причинени в момента на тези събития като гасене, разрушаване или почистване; 

 • Изтичане на вода от водопроводни тръби, заливане от морски вълни, наводнения от дъжд, пара, влажност, корозия; 

 • Стихийни бедствия;

 • Технологични грешки в структурата, материални недостатъци, производствени разлики, пренапрежения, къси съединения.


Какво не покрива Застраховка Електронно оборудване?
 • Нормална амортизация при експлоатация или корозия;

 • Щети от тероризъм, война и всякакви военни действия, граждански протести или други размирици;

 • Злоумишлени действия или нехайство от страна на застрахованата страна или  неин служител;

 • Всякакъв вид недостатъци или дефекти, които са отговорност на трети страни като доставчици, на база сключен договор и налична гаранция;

 • Преустановяване на снабдяване с ресурси като вода, газ и/или електроенергия;

 • Загуба на финанси или други ползи и последващи загуби, санкции и други, възникнали в следствие на застрахователното събитие;

 • Вреди, причинени от животни;

 • Щети от ядрена експлозия, източници на светлина, замърсяване от радиоактивни елементи, вследствие на биохимически реакции или химически зарази.

Формиране на цената

Цената на застраховката се определя в зависимост от вида и стойността на електронното оборудване, рисковите обстоятелства, а също и от избраните допълнителни покрития, които са включени към застраховката.

Плащане на полицата

Заплащането на сумата се извършва еднократно при сключване на застрахователната полица. За Ваше удобство тя може да бъде платена с дебитна или кредитна карта или по банков път.

При възникване на застрахователно събитие и установяване на щета е необходимо своевременно да се свържете със застрахователя, съдействайки за изясняването на причини, факти и обстоятелства. Необходимо е да запазите всички документи, които доказват събитието и размера на щетата, а също и всички направени от Вас разходи във връзка с възникналото застрахователно събитие.