Застраховка домашно имущество

Защитете вашия дом от различни рискове и осигурете спокойствие на цялото семейство със застраховка Домашно имущество от Limar!

Защо да купите застраховка от нас?

 • 40.80лв./година
 • 30000.00лв.
  Сграда
 • 4000.00лв.
  Движимо имущество
 • 30000.00лв.
  Земетресение
 • 2000.00лв.
  Кражба
 • 2000.00лв.
  Гражданска отговорност
 • 0.00лв.
  Чупене на стъкла
 • 62.83лв./година
 • 50000.00лв.
  Сграда
 • 5000.00лв.
  Движимо имущество
 • 50000.00лв.
  Земетресение
 • 2500.00лв.
  Кражба
 • 2000.00лв.
  Гражданска отговорност
 • 0.00лв.
  Чупене на стъкла
 • 98.74лв./година
 • 80000.00лв.
  Сграда
 • 7000.00лв.
  Движимо имущество
 • 80000.00лв.
  Земетресение
 • 3500.00лв.
  Кражба
 • 3000.00лв.
  Гражданска отговорност
 • 0.00лв.
  Чупене на стъкла
 • 154.22лв./година
 • 120000.00лв.
  Сграда
 • 10000.00лв.
  Движимо имущество
 • 120000.00лв.
  Земетресение
 • 5000.00лв.
  Кражба
 • 4000.00лв.
  Гражданска отговорност
 • 0.00лв.
  Чупене на стъкла
 • 35.58лв./година
 • 30000.00лв.
  Сграда
 • 3000.00лв.
  Движимо имущество
 • 30000.00лв.
  Земетресение
 • 1500.00лв.
  Кражба
 • 1000.00лв.
  Гражданска отговорност
 • 1500.00лв.
  Токов удар
 • 61.59лв./година
 • 40000.00лв.
  Сграда
 • 6000.00лв.
  Движимо имущество
 • 40000.00лв.
  Земетресение
 • 3000.00лв.
  Кражба
 • 1000.00лв.
  Гражданска отговорност
 • 3500.00лв.
  Токов удар
 • 71.52лв./година
 • 60000.00лв.
  Сграда
 • 6000.00лв.
  Движимо имущество
 • 60000.00лв.
  Земетресение
 • 3000.00лв.
  Кражба
 • 1000.00лв.
  Гражданска отговорност
 • 3000.00лв.
  Токов удар
 • 149.55лв./година
 • 100000.00лв.
  Сграда
 • 14000.00лв.
  Движимо имущество
 • 100000.00лв.
  Земетресение
 • 7000.00лв.
  Кражба
 • 2000.00лв.
  Гражданска отговорност
 • 7000.00лв.
  Токов удар
 • 55.08лв./година
 • 30000.00лв.
  Сграда
 • 3000.00лв.
  Движимо имущество
 • 15000.00лв.
  Земетресение
 • 2000.00лв.
  Кражба
 • 2000.00лв.
  Гражданска отговорност
 • 68.34лв./година
 • 40000.00лв.
  Сграда
 • 4000.00лв.
  Движимо имущество
 • 20000.00лв.
  Земетресение
 • 2000.00лв.
  Кражба
 • 2000.00лв.
  Гражданска отговорност
 • 113.22лв./година
 • 60000.00лв.
  Сграда
 • 7000.00лв.
  Движимо имущество
 • 30000.00лв.
  Земетресение
 • 4000.00лв.
  Кражба
 • 3000.00лв.
  Гражданска отговорност
 • 187.68лв./година
 • 100000.00лв.
  Сграда
 • 12000.00лв.
  Движимо имущество
 • 50000.00лв.
  Земетресение
 • 7000.00лв.
  Кражба
 • 3000.00лв.
  Гражданска отговорност

Какво представлява Застраховка Домашно имущество?

Застраховката Домашно имущество е доброволна и осигурява покритие на дома Ви и Вашата движима и недвижима  собственост в него от различни рискове като пожар, бедствия, аварии, кражба, влизане с взлом, земетресение и др . 


Какво покрива Застраховка Домашно имущество?

 • Пожар и вреди, причинени в момента на тези събития като гасене, разрушаване или почистване;

 • Щети, причинени от летателно средство, негови падащи елементи или част от товара му;

 • Вреди, провокирани от тежестта на снежен или леден слой и снежни лавини;

 • Повреди, причинени вследствие на природни бедствия като силен вятър, ураган, циклон, градушка, потоп, паднали дървета и други предмети; 

 • Разходи, направени по отстраняването на вредите вследствие на възникнало застрахователно събитие;

 • Щети в резултат на разместване на земни пластове;

 • Наводнения вследствие на ВиК аварии;

 • Наводнения от дъжд и заливане от морски вълни; 

 • Натиск породен от натрупване на голямо количество сняг или лед;

 • Земен тръс;

 • Щети в следствие на токов удар;

 • Злоумишлени действия и от страна на трети лица;

 • Кражба посредством взлом или грабеж;

 • Щети, причинени от късо съединение или токов удар;

 • Лишаване от доход за отдаване под наем;

 • Злополука на някой от членовете на семейството или домакинството.


Какво не покрива Застраховка Домашно имущество?

 • Недовършени отстранявания на повреди, възникнали преди сключването на застраховка; 

 • Щети, причинени вследствие на злоумишлени действия, нехайство и лошо стопанисване и експлоатация или липса на такова на имуществото;

 • Повреди вследствие на запушване на тръби, корозия или при извършване на ремонт в застрахованото имущество;

 • Вреди, причинени от лошо поддържани или не ремонтиран покрив;

 • Нарушаване и неспазване на предписания от производителя на вътрешни инсталации;

 • Пълно или частично разрушение, фабричен недостатък, амортизация и остаряване;

 • Необитаеми помещения за срок по-дълъг от 30 дни;

 • Собственост, която е извън територията на застрахованото имущество.

Формиране на цената

Цената на застраховката се определя в зависимост от вида и стойността на имуществото, рисковите обстоятелствата и избраните допълнителни покрития, които са включени към застраховката.

Нашите компетентни консултанти ще отговорят на въпросите Ви и ще Ви помогнат лесно да откриете най-подходящата застраховка за Вашите нужди.


Плащане на полицата

Заплащането на сумата се извършва еднократно при сключване на застрахователната полица. За Ваше удобство тя може да бъде платена с дебитна или кредитна карта или по банков път.

При възникване на застрахователно събитие е необходимо своевременно да се свържете със застрахователя, съдействайки за изясняването на причини, факти и обстоятелства. Необходимо е да запазите всички документи, които доказват наличието на застрахователно събитие.