Пътуване в България

Независимо дали ви предстои командировка, или екскурзия, пътувайте спокойно в цялата страна!

Въведете данни

Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка пътуване в България?

Застраховка Пътуване в България е предназначена да осигури допълнителна сигурност и защита на застрахованото лице по време на пътувания, почивки и престой на територията на страна. Застраховката може да бъде както индивидуална, така и групова.

Тя важи както при организирани екскурзии с туроператор, така и семейни или индивидуални пътувания. При излети или спортни дейности в планината е препоръчително да сключите такава застраховка с допълнителни клаузи, които покриват разходите за спасителни и издирвателни акции.


Какво покрива Застраховка пътуване в България?

Покритията на застраховката включват:

  • Медицински разходи на пострадалия, възникнали при злополука, акутно заболяване, амбулаторно лечение, спешно зъболечение и хоспитализация.
  • Спасителни и издирвателни акции
  • Трайна или временна неработоспособност, причинена вследствие на злополука или акутно заболяване
  • Разходи на репатриация на пострадалото лице
  • Смърт причинена при злополука
  • Други рискове

Какво НЕ покрива Застраховка пътуване в България?
  • Лица ненавършили 14 години не се застраховат за риска „Смърт от злополука“, както и лица над 70-годишна възраст
  • Не се застраховат лица със загубена работоспособност над 50%
  • Застраховката не покрива застрахователни събития, настъпили извън периода, за който е сключена, или извън територията на България

Важно: В зависимост от застрахователя и застрахователния пакет, който изберете, е възможно покритията на варират.

Необходими документи

За сключването на застраховка Пътуване в България е необходимо да представите документ за самоличност.

Формиране на цената на застраховката

Цената за застраховката зависи от различни фактори, включително избраните лимити на отговорност, допълнителни клаузи, срока и др. При сключване на групови застраховки може да се възползвате от преференциални цени.

Открийте най-подходящата застраховка за Вашите нужди с помощта на специалистите от Limar!

При настъпване на застрахователно събитие трябва да се свържете със застрахователната компания. Нужно е в определените срокове да представите необходимите документи, които удостоверяват настъпилите вреди.