Пътуване в чужбина

Осигурете си повече спокойствие, когато пътувате извън страната!

Въведете данни

Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява застраховка Пътуване в чужбина?

Независимо дали пътувате в чужбина по работа, или сте решили да се насладите на приятна ваканция, възникването на непредвидени ситуации не е изключено. Кражбата на багаж, внезапно заболяване или инцидент, който изисква хоспитализиране, са само част от рисковете, които не само ще развалят пътуването Ви, но може да ви костват и солидни разходи.

Сключването на застраховка Пътуване в чужбина е разумен начин да се защитите от възникването на подобни обстоятелства и да си осигурите допълнителна сигурност при пътувания извън страната. Застраховката може да бъде сключена за срок от 1 до 365 дни.


Какво покрива застраховка Пътуване в чужбина?

Застраховка Пътуване в чужбина покрива:

 • Медицински разноски, възникнали при злополука, акутно заболяване, амбулаторно лечение, спешно зъболечение и хоспитализация.
 • Медицинско репатриране – покрива разходите за транспортиране на застрахованото лице в България, за да бъде продължено лечението
 • Репатриране на тленни останки – при случай на смърт се покриват разходите за репатриране на тленните останки на застрахованото лице на територията на България.
 • Злополука – при смърт, настъпила в следствие на злополука, наследниците на застрахованото лице получават застрахователна сума, посочена в полицата. При трайна загуба на трудоспособност се изплаща обезщетение на застрахованото лице, в съответствие с процента на загубена трудоспособност.
 • Допълнителни услуги – покриват разходи за правна защита, покритие при загуба, кражба, или повреда на личен багаж, разноски за спасители и издирвателни акции, дневни пари за болничен престой и други.

Какво НЕ покрива застраховка Пътуване в чужбина?

Застраховка Пътуване в чужбина НЕ покрива:

 • Застрахователни събития, които са настъпили извън териториалната валидност на полицата
 • Застрахователни събития настъпили извън срока, за който е сключена застраховката
 • Лечение, което не е неотложно
 • Предварително планирано или очаквано лечение по време на пътуването в чужбина
 • Лечение на хронични заболявания, извън случаите на неотложно лечение при животозастрашаващо състояние
 • Бременност и раждане, извън случаите на неотложно лечение при животозастрашаващо състояние
 • Вреди настъпили в следствие на употреба на алкохол и забранени субстанции, самонараняване и смърт при самоубийство
 • Претенции, които не могат да бъдат доказани със съответни документи
 • Други

Важно: В зависимост от застрахователя и застрахователния пакет, който изберете, е възможно покритията на варират.

Необходими документи

За сключването на застраховка Пътуване в чужбина е необходимо да представите на застрахователя единствено валиден документ за самоличност.

Формиране на цената на застраховката

Цената за застраховката се определят от различни фактори, включително избраните лимити на отговорност, допълнителни клаузи, срока, за който се сключва, възрастта на застрахования и др. Специалистите на Limar ще ви помогнат да откриете най-подходящия вариант за Вашите нужди!

Начини на плащане

Застрахователната премия се заплаща еднократно, при сключване на застраховката. Може да бъде платена по банков път или с дебитна/кредитна карта.

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо незабавно (и не по-късно от 3 дни) да се свържете със застрахователя, за да го уведомите за естеството на проблема. Следвайте инструкциите, които ще получите.

Важно е да имате номера на застрахователната полица с Вас при пътуване в чужбина, за да може да я предоставите на застрахователя при нужда.

Изисквайте и пазете всички документи, които доказват настъпването на събитието и свързани с него разноски, за да ги предоставите на застрахователната компания след това.

В случай, че сами сте покрили такива разходи, след завръщането си, трябва да се свържете с вашия застраховател в посочения срок и да предоставите необходимите документи, за да Ви бъде възстановена сумата.