Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка Офиси и търговски обекти?

Тази застраховка осигурява защита и спокойствие на собственици и/или наемателите на търговски обекти, в това число магазини, офиси, складове, заведения за хранене, медицински и дентални кабинети, салони за красота, туроператори и други обекти, предлагащи стоки и услуги.

Какво покрива Застраховка Офиси и търговски обекти?
 • Щети,  създадени от пожар, в това число и всички последици от гасенето му;  

 • Локални взривове на съдове под налягане; 

 • Природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, включително падащи дървета и клони;

 • Изтичане на вода от водопроводни тръби, както и щети, причинени от забравени  отворени кранове;

 • Умишлено нанесени щети от трети лица;

 • Удар от автомобил или друг вид превозно средство, летателно средство и/или предмети, товар и части, падащи от него;

 • Кражба посредством взлом или грабеж;

 • Земен трус.


Какво НЕ покрива Застраховка Офиси и търговски обекти?
 • Загуба на финанси или други ползи и последващи дневни загуби, санкции и други, възникнали в следствие на застрахователното събитие;

 • Вреди, причинени поради неспазване и нарушаване на строително-технически и противопожарни предписания, мерки, правилници и стандарти, строителни недостатъци, проектантска неточност, грешки,  допуснати при извършване на монтаж, демонтаж и ремонт, както  и при неправилна поддръжка, недовършени отстранявания на повреди, възникнали по-рано; 

 • Злоумишлени действия или нехайство от страна на застрахования или от страна на негов служител;

 • Щети от ядрена реакция, радиация, замърсяване от ядрено гориво или от отпадъците, получени при разграждането му;

 • Война и военни действия, тероризъм, вражески нападения, граждански протести или други размирици;

 • Вреди, причинени от животни;

 • Пълно или частично разрушение, недостатък на имуществото, амортизация на отделни части.

Формиране на цената

Цената на застраховката се определя в зависимост от застрахованото помещение, рисковите обстоятелства и избраните допълнителни покрития, които са включени към застраховката.

Плащане на полицата

Заплащането на сумата се извършва еднократно при сключване на застрахователната полица. За удобство на нашите клиенти, тя може да бъде платена с дебитна или кредитна карта или по банков път.

При възникване на застрахователно събитие и установяване на щета е необходимо своевременно да се свържете със застрахователя, съдействайки за изясняването на причини, факти и обстоятелства. Необходимо е да запазите всички документи, които доказват събитието и размера на щетата и заплатената от Вас сума.