Пътуване в България

Независимо дали ви предстои командировка, или екскурзия, пътувайте спокойно в цялата страна!

Пътуване в чужбина

Осигурете си повече спокойствие, когато пътувате извън страната!

В планината

Планинската застраховка е отлична възможност да си осигурите спокойствие, докато практикувате Вашето хоби в планината.

Чужденци в България

Задължителна застраховка за чужденци при краткосрочен или дългосрочен престой в страната.

Отмяна на пътуване

Осигурите си надеждна защита при евентуална отмяна на вашето планирано пътуване!

Застраховка за чужденци в България

Задължителна застраховка за чужденци при краткосрочен или дългосрочен престой в страната.

Изпрати запитване

Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховката за чужденци в България?

Медицинската застраховката за чужденци в България е задължителна застраховка, която трябва да се сключи от чуждестранните граждани при транзитно преминаване, краткосрочен или дългосрочен престой на територията на страната.


Какво покрива Застраховката за чужденци в България?

Застраховката покрива следните рискове:

  • Разходи за медицинско лечение на пострадалия, възникнали вследствие на злополука или акутно заболяване
  • Спешно стоматологично лечение
  • Разходи за медицинско транспортиране
  • Смърт вследствие на злополука.


Какво НЕ покрива застраховката?

Застраховката НЕ покрива:

  • Застрахователни събития, настъпили извън срока, за който е сключена застраховката
  • Застрахователни събития, настъпили извън територията на Република България
  • Медицински разходи, които не се свързани със злополука или акутно заболяване на застрахованото лице (включително предварително планирани медицински и козметични интервенции)
  • Събития, настъпили след употреба на алкохол и наркотици
  • Умишлено самонараняване или самоубийство
  • Природни бедствия и др.
Формиране на цената
Цената на застраховката зависи от застрахователната сума, избрани допълнителни покрития, срока на валидност и др. Ние ще Ви помогнем да откриете подходящата застраховка за Вашите нужди!

Плащане на полицата
Сумата се заплаща еднократно при сключване на застрахователната полица. За удобство на клиентите тя може да бъде платена с дебитна или кредитна карта, а също и по банков път.

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо да се свържете със застрахователя незабавно, като съдействате за изясняването на всички факти и обстоятелства.Необходимо е да запазите всички документи, доказващи щетата и размера на платени от Вас суми.