Злополука учащи

Защитете вашите деца в училищна възраст в случай на непредвидени инциденти!

Изпрати запитване

Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка Злополука на Учащи и Персонал?

Този вид застраховка осигурява обезщетения за български и чуждестранни лица, които посещават учебно заведение, в това число основно, средно, гимназия, университет, колеж, децата в яслите и детските градини, както и всички лица, работещи в администрацията, преподаватели и помощният персонал на учебните/възпитателните заведение. Изключение тук са всички лица, които се обучават задочно, във вечерни заведения или тези, които посещават курсове. Застраховката е валидна не само на територията на съответното заведение, но и извън него.


Какво покрива Застраховка Злополука на Учащи и Персонал?
 • Смърт на застрахованото лице, настъпила при или след злополука (единствено за лица на възраст над 14 години);
 • Травматично увреждане на застрахованото лице, настъпило при или след злополука;
 • Трайно лишаване от работоспособност, настъпило през периода на сключения договор след злополука или заболяване;
 • Покриване на медицински разходи (в това число и разходи за престой в болнично заведение) , за период не по-голям от 30 дни след датата на злополуката;
 • Извършени разходи за търсене, спасяване и откарване до намиращо се в близост лечебно заведение, необходими след настъпила злополука.

Какво не покрива Застраховка Злополука на Учащи и Персонал?
 • Преднамерено самонараняване, бой, самоубийство или опит за такова (независимо от психическото състояние на застрахованото лице), освен в случай на самозащита или опазване на човешки живот и собственост;
 • Осъществяване или опит за осъществяване на незаконни действия от страна на застрахованото лице;
 • Злополуки и увреждания на здравето, настъпили след употреба на лекарства или всякакви психоактивни вещества.
 • Климатични влияния – слънчасване и топлинен удар, премръзване, простудяване и др.
 • Преднамерени действия срещу застрахованото лице от друго лице, което би могло да получи като резултат на злополуката застрахователно обезщетение;
 • Налични заболявания от всякакво естество, установени преди сключване на застраховката;
 • Неизползван болничен отпуск и неспазване на лекарски предписания;
 • Закупуване на изписаните медикаменти след повече от 7 дни;
 • Покриване на разходи за извършване на рехабилитация, профилактик и балнеолечебни услуги;
 • Злополуки, настъпили при практикуване на опасни и животозастрашаващи спортни дейности, хобита и активности.
Формиране на цената

Цената на застраховката се определя в зависимост от стойността на застрахователната сума, възрастта на застрахованото лице, рисковите обстоятелства и избраните допълнителни покрития, които са включени към застраховката.


Плащане на полицата

Заплащането на сумата се извършва еднократно при сключване на застрахователната полица. За Ваше удобство тя може да бъде платена с дебитна или кредитна карта или по банков път.

При възникване на застрахователно събитие е необходимо своевременно да се свържете със застрахователя, съдействайки за изясняването на причини, факти и обстоятелства. Необходимо е да запазите всички документи, които доказват наличието на злополука и направени от застрахованото лице разходи във връзка с настъпилото застрахователно събитие, ако има такива.