Злополука

Изберете индивидуална или групова застраховка от Limar и получете финансова подкрепа при злополука!

Изпрати запитване

Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка Злополука?

Застраховката Злополука е доброволна за лица от България или чуждестранни такива. Както индивидуална така и сключена за всички членове на едно семейство или домакинство, тази застраховка може да бъде и групова. Възможност за сключване има всяко лице, което е между 16 и 69 годишна възраст. Валидна е денонощно (24 часа) на територията на Република България.


Какво покрива Застраховка Злополука?

 • Смърт на застрахованото лице, настъпила при или след злополука (единствено за лица на възраст над 14 години);

 • Трайно лишаване от работоспособност, настъпило през периода на сключения договор след злополука;

 • Временно лишаване от работоспособност на застрахованото лице, настъпило през периода на сключения договор след злополука.


Какво не покрива Застраховка Злополука?

 • Налични общи заболявания на застрахованото лице преди сключване на застраховката;

 • Преднамерени действия на застрахованото лице, причинили загуба на работоспособност или смърт;

 • Осъществяване или опит за осъществяване на незаконни действия от страна на застрахованото лице;

 • Преднамерено самонараняване, самоубийство или опит за такова (независимо от психическото състояние на застрахованото лице );

 • Извършване на дейности с висок риск като спортове, занимания и състезания, свързани с мотори, коли, всякакъв вид летателни, въздухоплавателни, водоплавателни и подводни средства, екстремни скокове, изкачвания, изискващи специална и професионална екипировка и подготовка;

 • Злоупотреба с психоактивни вещества и лекарства;

 • Заболявания от всякакво естество, включително СПИН/ХИВ, припадъци, хеморагия, парализи, вътрешни инфекции, хранителни наранявания и други, с изключение на случаите, когато вследствие на злополука се породят заболявания и те причинят смърт или неработоспособност;

 • Здравословни вреди, причинени от земетресение, атомна, ядрен взрив или радиация;

 • Бременност, раждане и аборт, освен в случаите, когато са предизвикани от настъпила злополука;

 • Война и всякакви военни действия, тероризъм, граждански протести или други размирици;

 • Изпълнение на смъртно наказание или настъпила злополука, във времето, в което застрахованото лице е задържано в арест или в затвор;

 • Злополуки, причинени в резултат на психически разстройства на застрахованото лице;

 • Преднамерени действия срещу застрахованото лице от друго лице, което би могло да получи като резултат на злополуката застрахователно обезщетение;

 • Климатични влияния като слънчасване, изгаряне от слънчеви лъчи и топлинен удар;

 • Покриване на разходи за извършване на рехабилитация, профилактика и балнеолечебни услуги.

Необходими документи

За сключване на Застраховка Злополука Ви е необходимо да представите валиден документ за самоличност.


Формиране на цената

Цената на застраховката се определя в зависимост от застрахователната сума, рисковите обстоятелствата и избраните допълнителни покрития, които са включени към застраховката.


Плащане на полицата

Заплащането на сумата се извършва еднократно при сключване на застрахователната полица. За Ваше удобство тя може да бъде платена с дебитна или кредитна карта или по банков път.

При възникване на застрахователно събитие е необходимо своевременно да се свържете със застрахователя, съдействайки за изясняването на причини, факти и обстоятелства. Необходимо е да запазите всички документи, които доказват наличието на застрахователно събитие.