Злополука гости на хотел

Отнася за злополуки, настъпили в границите на хотела и всички негови допълнителни съоръжения.

Изпрати запитване

Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка Злополука на Гости на Хотели?

Този вид застраховка е насочена към хотелиерите, отнасяйки се за всички български и чуждестранни посетители на хотели, семейни къщи, мотели, летни къщи, вили, хижи и други имоти, отдавани под наем за нощувка или по-дълъг период на територията на Република България с цел туризъм. Застраховката се отнася за злополуки, настъпили в границите на хотела и всички негови допълнителни съоръжения. Тази застраховка е активна за всеки гост в момента на неговото настаняване след извършено заплащане на нощувка.


Какво покрива  Застраховка Злополука на Гости на Хотели?
 • Смърт на застрахованото лице, настъпила при или след злополука (единствено за лица на възраст над 14 години);

 • Трайно лишаване от работоспособност на застрахованото лице, настъпило през периода на сключения договор след настъпила злополука или заболяване;

 • Покриване на медицински разходи, извършени за настъпила злополука или заболяване;

 • Извършени разходи за връщане на застрахованото лице в родината след настъпила злополука или заболяване;

 • Установена кражба на лични вещи или загуба на багаж на застрахованото лице.


Какво не покрива  Застраховка Злополука на Гости на Хотели?
 • Преднамерено самонараняване, бой, самоубийство или опит за такова (независимо от психическото състояние на застрахованото лице);

 • Осъществяване или опит за осъществяване на незаконни действия от страна на застрахованото лице;

 • Злополуки и увреждания на здравето, настъпили след употреба на лекарства или всякакви психоактивни вещества;

 • Климатични влияния – слънчасване и топлинен удар, премръзване, простудяване, изгаряне от слънчеви лъчи;

 • Налични заболявания от всякакво естество, установени преди сключване на застраховката;

 • Злополуки, настъпили при практикуване на опасни и животозастрашаващи спортни дейности, хобита и активности;

 • Посещение и плуване във водни басейни без охрана или в часовете извън работното време на спасителите, както и когато е налице забрана и предупреждение посредством флаг;

 • Изпълнение на смъртно наказание или настъпила злополука, във времето, в което застрахованото лице е задържано в арест или в затвор;

 • Война и всякакви военни действия, тероризъм, граждански протести или други размирици;

 • Практикуване на зимни спортове извън поддържаните и оборудвани за тази цел пространства;

 • Злоупотреба с психоактивни вещества;

 • Раждане и аборт, освен в случаите, когато са предизвикани от настъпила злополука;

 • Заболявания от всякакво естество, включително припадъци, хеморагия, парализи, вътрешни инфекции, хранителни натравяния и други, с изключение на случаите, когато вследствие на трудова злополука се породят заболявания и те причинят смърт или неработоспособност;

 • Здравословни вреди, причинени от атомна, ядрен взрив или радиация;

 • Налични акутни заболявания за лица на възраст над 70 години, установени преди сключване на застраховката;

 • Посещение при зъболекар и извършени от него услуги;

 • Извършени корекции и козметични процедури;

 • Покриване на разходи за извършване на рехабилитация , физиотерапия или друго терапевтично лечение, включително и в случаите, когато е в резултат на покрит от застраховката риск и по предписание на лекар;

 • Всякакви профилактични изследвания и лекарски консултации, свързани с пътуването и престоя на територията на Република България.

Формиране на цената

Цената на застраховката се определя в зависимост от стойността на застрахователната сума, рисковите обстоятелства и избраните допълнителни покрития, които са включени към застраховката.


Плащане на полицата

Заплащането на сумата се извършва еднократно при сключване на застрахователната полица. За Ваше удобство тя може да бъде платена с дебитна или кредитна карта или по банков път.

При възникване на застрахователно събитие е необходимо своевременно да се свържете със застрахователя, съдействайки за изясняването на причини, факти и обстоятелства. Необходимо е да запазите всички документи, които доказват наличието на злополука.