Застраховка Строително - монтажни дейности

Защитете интересите на всички страни, участващи в процеса на строителство!

Изпрати запитване

Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка Строително-монтажни дейности?

Застраховка Строително-монтажни дейности защитава интересите на всички страни, участващи в процеса на строителство в това число са клиентите, изпълнителите, подизпълнителите, проектантите, кредитори и други. 

Предмет на този вид застраховка може да бъде строителна площадка, монтаж и други дейности, описани в сключения договор, включително строителни материали и конструкции, монтирано оборудване и възли, материали и оборудване, предоставени от клиент над договора с изпълнителя, строително оборудване и машини и други.


Какво покрива Застраховка Строително-монтажни дейности?
 •  Покритие „Всички рискове” – изплащат се компенсации за застрахованата собственост поради нейното унищожаване или повреда;   

 • Покритие на задължение свързано с вреди, създадени на здравословното състояние, живота или собствеността на трети лица.

 • Възникнали аварии по време на строежа, причинени от пропуски, допуснати грешки и липса на необходимите знания и квалификация от страна на работния екип на застрахованата страна, неволни пропуски в метода или извършването на всяка една отделна строителна дейност;

 • Щети от пожар, а в това число и евентуални вреди вследствие на потушаването му;

 • Взрив и имплозия;

 • Вреди при удар от мълния;

 • Земен тръс;

 • Щети, причинени от летателно средство, негови падащи елементи или част от товара му;

 • Силен вятър, ураган, циклон, градушка, пороен дъжд, потоп;

 • Натиск породен от натрупване на голямо количество сняг или лед;

 • Покачване на морското равнище;

 • Удари от превозни средства или животни;

 • Преднамерени действия на трети лица.


Какво не покрива Застраховка Строително-монтажни дейности?
 • Война и военни действия, вражески нападения, граждански протести или други размирици;

 • Щети от ядрена реакция, замърсяване от радиоактивни елементи, биохимически или химически реакции;

 • Злоумишлени действия или небрежност от Ваша страна или от страна на Ваш служител;

 • Допуснати грешки при самото проектиране.

Формиране на цената

Цената на застраховката се определя в зависимост от вида и характеристиките на строителния обект, рисковите обстоятелства и избраните допълнителни покрития, които са включени към застраховката.

Плащане на полицата

Заплащането на сумата се извършва еднократно при сключване на застрахователната полица. За Ваше удобство тя може да бъде платена с дебитна или кредитна карта или по банков път.

При възникване на застрахователно събитие и установяване на щета е необходимо своевременно да се свържете със застрахователя, съдействайки за изясняването на причини, факти и обстоятелства. Необходимо е да запазите всички документи, които доказват събитието, размера на щетата и направени от Вас разходи.