Злополука на спортисти

Независимо дали сте професионални спортисти, или любители, сигурността и спокойствието са на първо място!

Изпрати запитване

Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка Злополука на спортисти?

Застраховката за Злополука на спортисти е по желание и се отнася за спортисти от България или чуждестранни такива, които са професионалисти или любители, както и всички треньори и рефери. Освен индивидуална, тя може да бъде и за цял отбор. Възможност за сключване има всяко лице, което е между 16 и 69 годишна възраст.

Застраховката обхваща всички  злополуки, получени в помещения за спортуване, стадиони, игрища, терени и спортни уреди и по време на участие в спортни дейности, ежедневна тренировка и провеждане на състезание, които са на територията на страната ни.

Какво покрива Застраховка Злополука на спортисти?
 • Настъпила смърт и загуба на крайник на застрахованото лице, причинени от злополука по време на спортна дейност като състезание и тренировка;

 • Трайно лишаване от работоспособност на застрахованото лице, причинено от злополука по време на спортна дейност като състезание и тренировка.


Какви допълнителни покрития има Застраховка Злополука на спортисти?
 • Временно лишаване от работоспособност на застрахованото лице, причинено от злополука по време на спортна дейност като състезание и тренировка;

 • Покриване на разходи за закупуване на лекарства, необходими след злополука по време на спортна дейност като състезание и тренировка;

 • Покриване на разходи за преглед и консултация с лекар, терапевт или друг медицински специалист във връзка със злополука, настъпила по време на спортна дейност като състезание и тренировка;

 • Покриване на разходи за престой в здравно заведение, наложило се за лечение на травми и наранявания след злополука по време на спортна дейност като състезание и тренировка;

 • Покриване на разходи за извършване на рехабилитация и/или последващо лечение на наранявания от злополука, настъпила при извършване на спортни дейности.


Какво не покрива Застраховка Злополука на спортисти?
 • За риск Смърт или загуба на крайник от злополука не могат да бъдат застраховани лица на възраст под 14 години, както и лица над 69 години;

 • За риск Смърт или загуба на крайник от злополука не могат да бъдат застраховани лица, които са недееспособни, както и лица с намалена работоспособност от и над 50%;

 • В случай че застрахованото лице страда от остеопороза;

 • Наранявания, които са причинени от неправилно обслужване от спортния клуб, организация, упълномощен член на семейството или дома на застрахованото лице;

 • Практикуване на спортни дейности, въпреки забрана от лекар;

 • Извършени разходи, надвишаващи нормалните разходи за медицинско обслужване и нужните медикаменти, допълнителни разходи за лично удобство като използване на радиостанция, кабелна телевизия, козметика и процедури, услуги и лекуване в санаториум и други подобни центрове с лечебна цел;

 • Злополуки, причинени по време на умишлено излагане на риск от страна на застрахованото лице или умишлено самонараняване;

 • Злополуки, причинени в резултат на психически разстройства на застрахованото лице;

 • Злополуки, настъпили след употреба на лекарства или психоактивни вещества.

Необходими документи

За сключване на Застраховка Злополука на спортисти Ви е необходимо да представите валиден документ за самоличност.

Формиране на цената

Цената на застраховката се определя в зависимост от всички рискове, които са включени, застрахователната сума и съответният спорт към кой рисков клас спада.

Плащане на полицата

Заплащането на сумата се извършва еднократно при сключване на застрахователната полица. За Ваше удобство тя може да бъде платена с дебитна или кредитна карта или по банков път.

При възникване на застрахователно събитие е необходимо своевременно да се свържете със застрахователя, съдействайки за изясняването на причини, факти и обстоятелства. Необходимо е да запазите всички документи, които доказват наличието на злополука.