Злополука на кредитополучателя

Осигурете финансова стабилност за вас и вашите близки при настъпване на злополука!

Изпрати запитване

Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка Злополука на Кредитополучател?

Застраховката за Злополука на Кредитополучател осигурява обезщетения за лице, които са получили кредит от банка на територията на страната ни, покривайки оставащите вноски в случай на настъпила злополука като смърт или трайно увреждане.

Какво покрива  Застраховка Злополука на Кредитополучател?
 • Смърт на застрахованото лице, настъпила през периода на сключения договор;

 • Трайно лишаване от работоспособност, настъпило през периода на сключения договор след злополука или заболяване.


Какво не покрива  Застраховка Злополука на Кредитополучател?
 • Преднамерени действия на застрахованото лице, причинили загуба на работоспособност или смърт;

 • Осъществяване или опит за осъществяване на незаконни действия от страна на застрахованото лице;

 • Изпълнение на смъртно наказание;

 • Налични заболявания от всякакво естество, както и злополуки, настъпили в следствие на болест;

 • Война и всякакви военни действия, тероризъм, граждански протести или други размирици;

 • Преднамерено самонараняване, самоубийство или опит за такова (независимо от психическото състояние на застрахованото лице);

 • Климатични влияния като слънчасване, изгаряне от слънчеви лъчи и топлинен удар

 • Земен трус;

 • Манипулации с медицински или хирургичен характер, освен в случаите, когато те са необходими след наличие на злополука;

 • Болестта СПИН;

 • Смърт или причинени вреди след злоупотреба с психоактивни вещества;

 • Шофиране след употреба на психоактивни вещества;

 • Усложнения при бременност, раждане и след раждане, както и при аборт, в случаите, когато са настъпили в условия извън здравно заведение;

 • Здравословни вреди, причинени от атомна, ядрен взрив или радиация;

 • Налични вътрешни инфекции, всякакви видове хернии и заболявания с подобен характер;

 • Злополуки, причинени в резултат на психически разстройства на застрахованото лице;

 • Лица, които са недееспособни, както и лица с намалена работоспособност от и над 50%;

 • Лица на възраст под 18 години, както и лица, навършили и над 69 години.

Формиране на цената

Цената на застраховката се определя в зависимост от договорената стойност на застрахователната сума при смърт и трайно лишаване от работоспособност.

Плащане на полицата

Заплащането на сумата се извършва еднократно при сключване на застрахователната полица. За Ваше удобство тя може да бъде платена с дебитна или кредитна карта или по банков път.

При възникване на застрахователно събитие е необходимо своевременно да се свържете със застрахователя, съдействайки за изясняването на причини, факти и обстоятелства. Необходимо е да запазите всички документи, които доказват наличието на злополука.